GDPR

Emelie Humla åtar sig att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter som utförs. Emelie Humla vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.

Personuppgifter som Emelie Humla sparar digitalt är Namn, E-post, Telefonnummer & ett Kundnummer för Anamnesen och Behandlingsprogrammet.


Ändamålen med att Emelie Humla sparar dina personuppgifter är:

För att kunna komma i kontakt med dig

För att skicka information samt erbjudanden
För att kunna följa upp ditt Behandlingsprogram och Anamnes*

För att administrera din betalning för tjänster
För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift

 

*I Anamnesen och Behandlingsprogrammet sparas inga personuppgifter, endast ett kundnummer som klienten får vi besök eller bokning av behandling.

Ändringar i personuppgiftspolicyn: Skulle Emelie Humla behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer det att aviseras via e-post direkt till dig.
Radering av uppgifter: Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen och du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade.
Du äger alltid rätt att begära information om vilka personuppgifter Emelie Humla behandlar om dig.

Kontaktuppgifter: Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta Emelie Humla